PRIVACYVERKLARING

VAKANTIEHUIS IN HET BOS

Privacyverklaring

Vakantiehuis in het bos gevestigd te Dwingeloo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

Vakantiehuis in het bos

Lheebroek 27

7991 PM Dwingeloo

Telefoon: 06 59 96 62 39

E-mail: info@vakantiehuis-in-het-bos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vakantiehuis in het bos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Vakantiehuis in het bos kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Gegevens van jouw activiteiten op onze website

Welke gegevens worden bewaard?

Vakantiehuis in het bos streeft ernaar je een fijn verblijf te bezorgen en correct te informeren over ons aanbod. Daarvoor hebben we enkele gegevens van je nodig, zodat Vakantiehuis in het bos je optimaal kunnen bedienen.

Reservering

Wanneer je een verblijf bij Vakantiehuis in het bos reserveert, verwerken wij diverse gegevens. Hieronder vallen onder andere je NAW-gegevens, als ook aankomst- en vertrekdata, reisgezelschap en voorkeuren. Deze gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen in de Vakantiehuis in het bos gebruikte reserveringssoftware.

Formulier op de website

Wanneer je een formulier op onze website invult, worden de door jouw ingevulde gegevens per e-mail aan ons verzonden. Er wordt altijd een kopie van het door je verzonden formulier naar het door je ingevulde e-mailadres verzonden voor je eigen administratie. Een kopie van het verzonden formulier zal worden bewaard als back-up.

Waarom worden de gegevens bewaard?

Bij het verwerken van je gegevens houden wij ons aan de eisen zoals gesteld zijn in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Toestemming

De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

Overeenkomst

Wanneer je een verblijf bij ons boekt, hebben wij persoonsgegevens van de betrokkenen nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkenen en Vakantiehuis in het bos.

Wettelijke verplichting

Verwerkingen van een aantal gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Vakantiehuis in het bos rust.

Gerechtvaardigd belang

Vakantiehuis in het bos is altijd bezig om onze diensten te optimaliseren en te vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Vakantiehuis in het bos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens twee jaar en als het wettelijk verplicht is 5 jaar. De reden hiervoor is service bieden en om aan belastingeisen te voldoen.

Veiligheid van de gegevens

Vakantiehuis in het bos neemt de bescherming serieus en zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Vakantiehuis in het bos.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vakantiehuis in het bos. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsvertrekking of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vakantiehuis-in-het-bos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken op jouw verzoek.