DISCLAIMER

VAKANTIEHUIS IN HET BOS

Disclaimer, Copyright, E-mail

1. Disclaimer

Vakantiehuis in het bos heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er in/op deze website fouten en/of onvolkomenheden voorkomen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze fouten, onvolkomenheden en/of op een later tijdstip aangebrachte veranderingen. In het bijzonder zijn de tarieven onder voorbehoud van type- en/of programmeerfouten. Kennelijke type- en/of programmeerfouten bindt Vakantiehuis in het bos niet. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Prijswijzigingen voorbehouden; de op de bevestiging/ factuur aangegeven prijs is bindend.

Op de website van Vakantiehuis in het bos kan, onder meer via links, verwezen worden naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Vakantiehuis in het bos staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

2. Copyright

© Copyright Vakantiehuis in het bos 2023. Alle rechten voorbehouden. Vakantiehuis in het bos of de rechthebbende, behoudt alle rechten op deze website afgebeelde gegevens, waaronder alle teksten, foto’s, beeldmerken en logo’s. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Vakantiehuis in het bos is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

3. E-mail

Informatie die per e-mail via internet naar Vakantiehuis in het bos wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de Privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Vakantiehuis in het bos is niet aansprakelijk voor eenonjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van het e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Vakantiehuis in het bos.